Կողբ հիմնադրամ

Աշակերտական խորհրդի նորություններ

Պարգևատրվեցին 2015-2016 ուստարվա սպորտային միջոցառումների հաղթող դասարանները
Դասարանները ցուցաբերել էին համախմբվածություն, ուժ և կարողացել էին հասնել հաղթանակի․․․


 08.11.2016

Տեղի ունեցավ Աշակերտական խորհրդի անդրանիկ նիստը
Նիստի ավարտին 10-րդ դասարանի աշակերտուհի Անահիտ Հարությունյանը նշանակվեց ԱԽ նախագահի օգնական, իսկ Արմինե Խաչատրյանը՝ մամուլի պատասխանատու...

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ (ՀՏՀ)

Ո՞րն է «Քվանտ» վարժարանի առաքելությունը:

«Քվանտի» առաքելությունը կրթության քաղաքականության իրականացումն է, իսկ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհի խնդիրներն են` ձևավորվել անհատ, ով կլինի.

·         հետաքրքրասեր

·         յուրահատուկ

·         գործուն

·         համագործակցող

·         հանդուրժող

 

Ի՞նչ նվաճումների  է հասել  «Քվանտ» վարժարանը` որպես հանրակրթության ոլորտի առաջատար:

Տարիներ շարունակ «Քվանտը» մի շարք պարամետրերով պահպանում է իր` առաջատարի տեղը`

1.    առաջին մասնավոր դպրոց,

2.    հոսքային ուսուցմամբ առաջին դպրոց,

3.տարբեր առարկաների օլիմպիադաների արդյունքներով առաջատար դպրոցներից մեկը,

4.«Լոգո-միկրոաշխարհներ» առաջին հայալեզու ուսուցողական միջավայրը հայկական դպրոցներում ներդնող դպրոց,

5.    ՄԲ համակարգի առաջին հայկական դպրոց...

 

Ո՞վ կարող է սովորել «Քվանտ» վարժարանում:

Վարժարանում կարող է սովորել յուրաքանչյուր ոք, ով կրթված մարդ դառնալու մեծ ցանկություն ունի, պատրաստ է այդ նպատակին հասնելու համար հաղթահարելու բոլոր դժավորությունները և նվիրվելու կրությանը` բացահայտելով իր   ունակությունները:

 

Ի՞նչ կտա ինձ «Քվանտ» վարժարանը:

Եթե կարողանաք հաղթահարել բոլոր քննությունները, ժամանակին և խորությամբ յուրացնեք հանձնարարված նյութը, ապա կդառնաք համակողմանի ու բազմակողմանի զարգացած, հասարակության մեջ հարգված մարդ և հիմք կդնեք ձեր աշխատանքային հաջողություններին:

 

Ի՞նչ կարգավիճակ ունի «Քվանտ» վարժարանը:

«Քվանտ» վարժարանը առաջին փորձարարական ոչ պետական դպրոցն է Հայաստանում (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության լիցենզիա N00, 1991թ.), որի շրջանավարտները ստանում են ՀՀ պետական ատեստատ, իսկ ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրի շրջանավարտները` նաև միջազգային դիպլոմ, որը հնարավորություն է տալիս ավարտական գնահատականներով ընդունվել աշխարհի առաջատար համալսարաններ:

 

Վարժարանում ի՞նչ դասարաններ են գործում:

«Քվանտ» վարժարանում գործում են հանրակրթական տարրական (1-4-րդ դասարաններ), միջին (5-9–րդ դասարաններ),  ավագ դպրոցի (10-12-րդ դասարաններ) և Միջազգային բակալավրիատի  «Դիպլոմա» (International Baccalaureate® Diploma) երկամյա ծրագրով ուսուցմամբ դասարաններ :

 

Ինչպե՞ս է իրականացվում ուսումնական գործընթացը:

Վարժարանում ուսուցումը կազմակերպվում է կիսամյակներով: Յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում աշակերտները հանձնում են ստուգարքներ, իսկ վերջում` քննություններ:

 

Ո՞րն է վարժարանում ուսուցման լեզուն:

«Քվանտ» վարժարանում ուսուցման լեզուն ՀՀ պետական լեզուն` գրական հայերենն է: ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրով ուսուցումը իրականացվում է անգլերենով:

 

Որոն՞ք են վարժարանի մասնագիտական ուղղությունները:

Վարժարանի ավագ դասարաններում ուսուցումը տարվում է տարբերակված ծրագրերով` հետևյալ հոսքերով` ֆիզիկամաթեմատիկական, քիմիակենսաբանական, տնտեսագիտական, պատմաբանասիրական, իսկ 11-րդ դասարանում` նաև Միջազգային բակալավրիատը:

 

Ի՞նչ առարկաներ են դասավանդվում «Քվանտ» վարժարանում:

Վարժարանում դասավանդվում են հանրակրթության պետական չափորոշիչով նախատեսված բոլոր առարկաները` հավատարիմ մնալով հանրակրթական ծրագրի պահանջներին: Զուգահեռաբար օգտագործվում են նաև վարժարանի` պետականորեն հաստատված հեղինակային ծրագրերը:

 

Ի՞նչ դասագրքերով են դասավանդվում «Քվանտ» վարժարանում:

Վարժարանում դասավանդվում են ինչպես պետական հանրակրթական դպրոցների համար նախատեսված դասագրքերով, այնպես էլ լրացուցիչ, այդ թվում նաև վարժարանի ջանքերով ստեղծված դասագրքերով:

 

Ովքե՞ր են դասավանդում «Քվանտ» վարժարանում:

Վարժարանում աշխատում է շուրջ 90 մանկավարժ, որոնցից շատերը գիտության թեկնածուներ են: Նրանց մի մասը միաժամանակ դասավանդում է ԵՊՀ-ում և հանրապետության այլ բուհերում: Ուսուցիչների մանկավարժական աշխատանքը կազմակերպվում է ըստ առարկայական  ամբիոնների:

 

 

Լրացուցիչ ի՞նչ դասընթացներ են կազմակերպվում վարժարանում:

Վարժարանում բոլոր առարկաներից անվճար գործում են օլիմպիական խմբակներ, որտեղ լավագույն աշակերտները հնարավորություն են ստանում խորացնելու իրենց գիտելիքները: 5-9-րդ դասարանների օգնության կարիք ունեցող աշակերտների համար գործում են դասապատրաստման անվճար խմբեր:

 

Վարժարանը իր աշակերտներին ապահովու՞մ է փոխադրամիջոցով:

Քանի որ վարժարանը գտնվում է տրանսպորտային հանգույց հանդիսացող Գարեգին Նժդեհ հրապարակի հարևանությամբ և հասանելի է քաղաքի բոլոր մասերից, ուստի վարժարանն իր աշակերտներին փոխադրամիջոց չի տրամադրում :

 

Վարժարանում հոգեբան աշխատու՞մ է:

Վարժարանն ունի սոցիալ-հոգեբանական ծառայություն: Հոգեբանի գործունեությունը հիմնականում իրականացվում է աշակերտների հետ խմբային աշխատանքների և անհատական զրույցների տեսքով: Հոգաբանական ծառայության աշխատակիցների կողմից պարբերաբար անցկացվող սոցիոլոգիական հարցումները օգնում են տնօրինությանը` ժամանակին վերհանելու առաջացող խնդիրները, համատեղ փնտրելու դրանց լուծման ուղիները:

 

Սննդով ապահովվու՞մ է:

Վարժարանն ունի վճարովի բուֆետ:

 

Վարժարանում զեղչային ինչպիսի՞ համակարգ է գործում:

Զեղչային ճկուն համակարգ է գործում «Օժտված երեխաների» մրցույթով ընդունված աշակերտների համար, ինչպես նաև մեկ ընտանիքից 2 և ավելի երեխաներ սովորելու դեպքում:

 

Ի՞նչ առավելություններ ունի «Քվանտ» վարժարանն ավարտած աշակերտը բուհ ընդունվելիս:

Գլխավոր առավելությունը վարժարանում ձեռք բերած բազային գիտելիքներն են: Այստեղ գրեթե ամբողջությամբ բացառվում է կրկնուսույցի անհրաժեշտությունը: Իսկ նրանք, ովքեր նպատակ ունեն կրթությունը արտասահմանոմ շարունակելու, վարժարանի ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագիրը եզակի հնարավորություն է ընձեռում ավարտական քնություններով ընդունվել աշխարհի առաջատար բուհեր:

 

Որքանո՞վ է իրական «Քվանտ» վարժարանն ավարտելուց հետո արտասահմանյան  համալսարաններ ընդունվելը:

Արտասահմանյան բուհեր ընդունվելու հնարավորությունները տարբեր են. վարժարանում հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից մեծ ուշադրություն է դարձվում միջազգային կապերի զարգացմանը: Յուրաքանչյուր տարի վարժարանի շրջանավարտների մի մասը մի քանի տարի ՀՀ բուհերում սովորելուց հետո իր ուսումը շարունակում է արտասահմանյան բուհերում: Հնարավորություններն էլ ավելի մեծացան, երբ  2011 թ. «Քվանտը» դարձավ հանրակրթության ոլորտում ամենահզոր միջազգային ՄԲ (Միջազգային բակալավրիատ) կազմակերպության անդամ և ստացավ համապատասխան հավաստագիր, այն էլ միանգամից կրթական եռաստիճան ծրագրերից ամենաբարձր աստիճանի` Միջազգային բակալավրիատի «Դիպլոմա» ծրագիր իրականացնելու իրավունքով:

2012-2013 թթ. ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրով սովորող վարժարանի 12 շրջանավարտներն իրենց ավարտական գնահատականներով՝ առանց լրացուցիչ քննությունների ընդունվեցին արտասահմանյան առաջատար բուհեր:

 

 

Մուտք համակարգ
Լոգին:
Գաղտնաբառ:
Register
Մոռացե՞լ եք ձեր ծածկագիրը
Երախտիքի խոսքեր

Նարեկի նամակը քվանտականին
Բարև ձեզ
Իմ անունը Նարեկ է, և այս նամակով...