Կողբ հիմնադրամ

Աշակերտական խորհրդի նորություններ

Պարգևատրվեցին 2015-2016 ուստարվա սպորտային միջոցառումների հաղթող դասարանները
Դասարանները ցուցաբերել էին համախմբվածություն, ուժ և կարողացել էին հասնել հաղթանակի․․․


 08.11.2016

Տեղի ունեցավ Աշակերտական խորհրդի անդրանիկ նիստը
Նիստի ավարտին 10-րդ դասարանի աշակերտուհի Անահիտ Հարությունյանը նշանակվեց ԱԽ նախագահի օգնական, իսկ Արմինե Խաչատրյանը՝ մամուլի պատասխանատու...

Ի՞նչ է անհրաժեշտ «Քվանտ» վարժարան ընդունվելու համար

14․11․2017 թ․

«Քվանտ» վարժարանում գործում են տարրական (1-4-րդ), միջին (5-9-րդ) և ավագ (10-12-րդ) դասարաններ: Կրթությունն իրականացվում է վարժարանի հեղինակային ծրագրով: 

Սկսած 10-րդ դասարանից՝ ուսուցումն իրականացվում է չորս՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, քիմիակենսաբանական, տնտեսագիտական, հումանիտար հոսքերով,  իսկ 11-րդ դասարանում ավելանում է նաև հինգերորդ՝ միջազգային ((Միջազգային բակալավրիատի (ՄԲ) մասին մանրամասն այստեղ...) հոսքը: Վարժարանի միջազգային հոսքում ուսուցումն  իրականացվում է ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրով. հայագիտական առարկաները ուսուցանվում են հայերենով, իսկ  5 առարկայական խմբեր՝  անգլերենով: ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրի շրջանավարտն իր ավարտական վկայականի գնահատականների հիման վրա կարող է առանց քննության ընդունվել աշխարհի առաջատար մի շարք համալսարաններ:

2018-2019 ուստարում «Քվանտ» վարժարանի աշակերտ դառանալու համար կարող են դիմել 4-ից 11-րդ դասարանների աշակերտները, ինչպես նաև 2012 թ․ ծնված երեխաները, ովքեր ընդունվելուց հետո նոր ուսումնական տարում կսովորեն համապատասխաաբար 5-ից 12-րդ և առաջին դասարաններում: 

Վարժարան ընդունվելու համար պետք է նախօրոք գրանցվել և մասնակցել վարժարանի ընդունելության համար նախատեսված գործընթացներին: 

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել վարժարան (010) 42 22 17 և (091) 23 29 51 հեռախոսահամարներով և նշել աշակերտի անունը, ազգանունը, դպրոցի համարը և բնակության վայրի հեռախոսահամարը, կամ լրացնել կայքում տեղադրված գրանցման ձևը՝ սեղմելով  այստեղ...: Միջին և ավագ դպրոցի (5-12-րդ) ընդունելությանը գրանցվածների համար վարժարանը կազմակերպում է նախնական թեստավորում, որի անցկացման օրն ու ժամը  տեղեկացնում է՝ օգտվելով գրանցման ընթացքում տրված կոնտակտային տվյալներից:

Թեստավորման օրը աշակերտն իր ծնողի հետ հրավիրվում է վարժարան, որտեղ հանձնում է նախնական թեստ մաթեմատիկա, հայոց լեզու և անգլերեն առարկաներից, իսկ այդ ընթացքում ծնողները ծանոթանում են վարժարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և վարժարանի ներքին կյանքին` տնօրինության հետ հանդիպման ընթացքում: 

Այնուհետև աշակերտը վարժարանում մասնակցում է մաթեմատիկայի, հայոց լեզվի և անգլերենի 5-7 շաբաթյա նախապատրաստական դասընթացների, որոնք կազմակերպվում են աշակերտի դպրոցական դասերից հետո: Նախապատրաստական դասընթացներից հետո աշակերտն այդ առարկաներից հանձնում է քննություններ, որոնցից հետո մասնակցում է հարցազրույցի: Քննությունների և հարցազրույցի արդյունքները,  ինչպես նաև աշակերտի ցուցաբերած վարքն ու սովորելու ունակությունները հիմք են հանդիսանում վարժարան ընդունվելու համար:

Դիմել մինչև 2017 թ․ դեկտեմբերի 27-ը։

24․11․2015 թ․

«Քվանտ» վարժարանում գործում են տարրական (1-4-րդ), միջին (5-9-րդ) և ավագ (10-12-րդ) դասարաններ: Կրթությունն իրականացվում է վարժարանի հեղինակային ծրագրով: 

Սկսած 10-րդ դասարանից՝ ուսուցումն իրականացվում է չորս՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, քիմիակենսաբանական, տնտեսագիտական, հումանիտար հոսքերով,  իսկ 11-րդ դասարանում ավելանում է նաև հինգերորդ՝ միջազգային ((Միջազգային բակալավրիատի (ՄԲ) մասին մանրամասն այստեղ...) հոսքը: Վարժարանի միջազգային հոսքում ուսուցումն  իրականացվում է ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրով. հայագիտական առարկաները ուսուցանվում են հայերենով, իսկ  5 առարկայական խմբեր՝  անգլերենով: ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրի շրջանավարտն իր ավարտական վկայականի գնահատականների հիման վրա կարող է առանց քննության ընդունվել աշխարհի առաջատար մի շարք համալսարաններ:

2016-2017 ուստարում «Քվանտ» վարժարանի աշակերտ դառանալու համար կարող են դիմել 4-ից 11-րդ դասարանների աշակերտները, ինչպես նաև 2010 թ․ ծնված երեխաները, ովքեր ընդունվելուց հետո նոր ուսումնական տարում կսովորեն համապատասխաաբար 5-ից 12-րդ և առաջին դասարաններում: 

Վարժարան ընդունվելու համար պետք է նախօրոք գրանցվել և մասնակցել վարժարանի ընդունելության համար նախատեսված գործընթացներին: 

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել վարժարան (010) 42 22 17 և (091) 23 29 51 հեռախոսահամարներով և նշել աշակերտի անունը, ազգանունը, դպրոցի համարը և բնակության վայրի հեռախոսահամարը, կամ լրացնել կայքում տեղադրված գրանցման ձևը՝ սեղմելով  այստեղ...: Միջին և ավագ դպրոցի (5-12-րդ) ընդունելությանը գրանցվածների համար վարժարանը կազմակերպում է նախնական թեստավորում, որի անցկացման օրն ու ժամը  տեղեկացնում է՝ օգտվելով գրանցման ընթացքում տրված կոնտակտային տվյալներից:

Թեստավորման օրը աշակերտն իր ծնողի հետ հրավիրվում է վարժարան, որտեղ հանձնում է նախնական թեստ մաթեմատիկա, հայոց լեզու և անգլերեն առարկաներից, իսկ այդ ընթացքում ծնողները ծանոթանում են վարժարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և վարժարանի ներքին կյանքին` տնօրինության հետ հանդիպման ընթացքում: 

Այնուհետև աշակերտը վարժարանում մասնակցում է մաթեմատիկայի, հայոց լեզվի և անգլերենի 5-7 շաբաթյա նախապատրաստական դասընթացների, որոնք կազմակերպվում են աշակերտի դպրոցական դասերից հետո: Նախապատրաստական դասընթացներից հետո աշակերտն այդ առարկաներից հանձնում է քննություններ, որոնցից հետո մասնակցում է հարցազրույցի: Քննությունների և հարցազրույցի արդյունքները,  ինչպես նաև աշակերտի ցուցաբերած վարքն ու սովորելու ունակությունները հիմք են հանդիսանում վարժարան ընդունվելու համար:

Դիմել մինչև 2016 թ․ ապրիլի 16-ը։

03․04․2015 թ․

 «Քվանտ» վարժարանի աշակերտ դառանալու համար կարող են դիմել 4-ից 11-րդ դասարանների աշակերտները, ովքեր ընդունվելուց հետո նոր ուսումնական տարում կսովորեն 5-ից 12-րդ դասարաններում: 

 Վարժարան ընդունվելու համար պետք է նախօրոք գրանցվել և մասնակցել վարժարանի ընդունելության համար նախատեսված գործընթացներին: 

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել վարժարան (010) 42 22 17 և (091) 23 29 51 հեռախոսահամարներով և նշել աշակերտի անունը, ազգանունը, դպրոցի համարը և բնակության վայրի հեռախոսահամարը, կամ լրացնել կայքում տեղադրված գրանցման ձևը՝ սեղմելով  այստեղ...: Գրանցվելու գործընթացին զուգահեռ վարժարանը բոլոր գրանցվածների համար կազմակերպում է նախնական թեստավորում, որի անցկացման օրն ու ժամը վարժարանը տեղեկացնում է՝ գրանցման ընթացքում տրված կոնտակտային տվյալներից օգտվելով:

Թեստավորման օրը աշակերտն իր ծնողի հետ հրավիրվում է վարժարան, որտեղ հանձնում է նախնական թեստ մաթեմատիկա, հայոց լեզու և անգլերեն առարկաներից, իսկ այդ ընթացքում ծնողները ծանոթանում են վարժարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և վարժարանի ներքին կյանքին` տնօրինության հետ հանդիպման ընթացքում: 

Այնուհետ աշակերտը վարժարանում մասնակցում է մաթեմատիկայի, հայոց լեզվի և անգլերենի 5-7 շաբաթյա նախապատրաստական դասընթացների, որոնք կազմակերպվում են աշակերտի դպրոցական դասերից հետո: Նախապատրաստական դասընթացից հետո աշակերտն այդ առարականերից հանձնում է քննություններ, որոնցից հետո մասնակցում է հարցազրույցի: Քննությունների և հարցազրույցի արդյունքները,  ինչպես նաև աշակերտի ցուցաբերած վարքն ու սովորելու ունակությունները հիմք են հանդիսանում վարժարան ընդունվելու համար:

Վարժարանում գործում են տարրական (1-4-րդ), միջին (5-9-րդ) և ավագ (10-12-րդ) դասարաններ:Կրթությունը «Քվանտ» վարժարանում իրականացվում է վարժարանի հեղիանակային ծրագրով: 

Վարժարանում, սկսած 10-րդ դասարանից, ուսուցումն իրականացվում է չորս ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, քիմիակենսաբանական, տնտեսագիտական, հումանիտար հոսքերով,  իսկ 11-րդ դասարանում ավելանում է նաև հինգերորդ՝ միջազգային ((Միջազգային բակալավրիատի (ՄԲ),մանրամասն այստեղ...) հոսքը: Վարժարանի միջազգային հոսքում ուսուցումն  իրականացվում է ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրով. հայագիտական առարկաները ուսուցանվում են հայերենով, իսկ  5 առարկայական խմբեր՝  անգլերենով: ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրի շրջանավարտն իր ավարտական վկայականի գնահատականների հիման վրա կարող է առանց քննության ընդունվել աշխարհի առաջատար մի շարք համալսարաններ:

Դիմել մինչև մայիսի 16-ը:

Մուտք համակարգ
Լոգին:
Գաղտնաբառ:
Register
Մոռացե՞լ եք ձեր ծածկագիրը
Երախտիքի խոսքեր

Նարեկի նամակը քվանտականին
Բարև ձեզ
Իմ անունը Նարեկ է, և այս նամակով...